slajd4

logon

Smaller Default Larger

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Ciężkowice nr 659/2023 z dn. 25 stycznia 2023r..

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku ogłasza Rekrutację do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Wnioski można pobrać :

-w sekretariacie szkoły

- u P. Bożeny Soski w Oddziale Przedszkolnym

-ze strony internetowej szkoły

www.spbrusnik.pl   - Strefa Rodzica – Rekrutacja

Terminy rekrutacji :

Do Oddziału Przedszkolnego     27 luty do 24 marca 2023 r.

Do I klasy Szkoły Podstawowej 27 luty do 27 marca 2023 r.

Do pozostałych klas Szkoły Podstawowej - bezterminowo.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej szkoły, aby zapoznać się z jej bogatą tradycją i szeroką nowoczesną bazą. Zachęcamy również tych uczniów z Bruśnika i okolic, którzy edukację pobierają w innych szkołach.

word

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO Szkoły Podstawowej 

 

word

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO Oddziału Przedszkolnego

 

word

 

Deklaracja o kontunuacji wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym

 

word

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

word

 

Oświadczenie o dochodzie

 

word

 

Oświadczenie RODO

 

word

 

Oświadczenie o wielodzietności