slajd4

logon

Smaller Default Larger

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Ciężkowice nr 503/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Bruśniku przeprowadza rekrutację na rok szkolny 2022/23:

-   do Oddziału Przedszkolnego w terminie 21.02.2022r. do 21.03.2022r.  

- do I klasy Szkoły Podstawowej w terminie 1.03.2022r. do 25.03.2022r.

Druki dotyczące rekrutacji są do pobrania:

- na stronie internetowej szkoły,

- w sekretariacie szkoły

- lub u P. Bożeny Soski w Oddziale Przedszkolnym (w świetlicy środowiskowej OSP w Bruśniku)

Zgłoszenie - dotyczy osób zamieszkałych w Bruśniku.

Wnioski - zamieszkałych poza Bruśnikiem.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły lub do P. Bożeny Soski.

word

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO S.P. - dzieci zamieszkałe poza obwodem

 

word

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO OP - dzieci zamieszkałe poza  obwodem

 

word

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO I kl  S.P. - dla zamieszkałych w obwodzie

 

word

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO OP - dla zamieszkałych w obwodzie