slajd4

logon

Smaller Default Larger

W naszej szkole uroczystość Dnia Babci i Dziadka jest tradycją, na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Powszechnie bowiem wiadomo, jak ważne miejsce w życiu i w sercu młodego pokolenia zajmują dziadkowie. Obdarzają wnuki bezinteresowną miłością, są wsparciem w każdej sytuacji, a wokół siebie roztaczają aurę spokoju, bezpieczeństwa i dobroci.

Przez okres dwóch lat nie mogliśmy zapraszać zacnych Seniorów do szkoły, ponieważ była pandemia. Dlatego też, tegoroczna uroczystość była długo wyczekiwana przez społeczność szkolną. W jej przygotowanie z dużym zaangażowaniem włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

W dniu 26 stycznia 2023r. Babcie i Dziadkowie licznie zgromadzili się najpierw w Sanktuarium Matki Bożej, aby uczestniczyć w mszy świętej zamówionej w ich intencji. Uroczystość w szkole rozpoczęła się od wystąpienia pana dyrektora Kazimierza Madeja, który w ciepłych słowach przywitał zacnych Gości i złożył Im serdeczne życzenia. Następnie wystąpiły dzieci z przedszkola oraz klas I – IV. Dziadkowie podziwiali talent swoich wnucząt i ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali kilka piosenek. Po występach złożyli swoim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia i wręczyli własnoręcznie przygotowane prezenty. Dopełnieniem uroczystego spotkania był poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Jesteśmy wdzięczni Gościom, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Docenili tym gestem nie tylko swoje wnuczęta, ale także pracę nauczycieli i starania rodziców. Dziękujemy za wszystkie życzliwe słowa kierowane pod naszym adresem. Niech w Waszym życiu spełniają się słowa wyśpiewanej przez społeczność szkolną piosenki: „Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy…”.

Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców za przygotowanie strojów dla dzieci i zaangażowanie w to, by uroczystość była na wysokim poziomie.        

  

 

19 stycznia 2023 r. uczniowie klas IV– VIII uczestniczyli w wyjeździe na lodowisko do Białej Niżnej. Z ogromną niecierpliwością wyczekiwali dnia, kiedy po raz pierwszy w tym sezonie, założą łyżwy i pochwalą się swoim talentem. Grupa składała się zarówno z początkujących, jak i już doświadczonych młodych łyżwiarzy. Piruety, fantazyjne kroki w rytm muzyki, wzajemne wożenie się na pingwinku oraz cała masa mniej lub bardziej kontrolowanych upadków to tylko część atrakcji, jakich sobie i pilnującym ich nauczycielom dostarczyli młodzi łyżwiarze. Po dwóch godzinach zimowego szaleństwa na lodzie, wszyscy cali i zdrowi wrócili do szkoły.

 

Zapraszamy na zajęcia świetlicowo - sportowe uczniów klas oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 - 17.05.

 

Dnia 22 grudnia został rozstrzygnięty konkurs,   w którym Jury w składzie : pani G. Mastalerz, pani T. Krawczyk oraz pan A. Grabowski wyróżnili 4 stroiki a mianowicie: Wiktora P., Anielę i Hanię Ś., Aleksandrę P. oraz Leona Ś.

Celem konkursu było:

1. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

2. Pobudzenie aktywności twórczej,

3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

4. Wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym,

5. Nauczanie umiejętności wykorzystania elementów z natury (szyszki, siano, nasiona, itp.),

6. Dostrzeganie możliwości ponownego wykorzystania wtórnych materiałów z odzysku,

7. Uczenie pomysłowości wykorzystanie ekologicznych materiałów.

Wyróżnionym dzieciom gratulujemy.

Wszystkie stroiki zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Serdecznie dziękujemy za duże zaangażowanie dzieci oraz rodziców.