slajd4

logon

Smaller Default Larger

Zarządzenie nr 1/2014/15

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych

w Bruśniku

z dnia 28.08.2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów ZSP w Bruśniku

§ 2