slajd4

logon

Smaller Default Larger

Dnia 16.12.2016r. na uroczystym apelu odbyło się wręczenie nagród dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, którzy brali udział w konkursie plastycznym pt. „W zaczarowanym świecie bajek” zorganizowanym przez bibliotekę szkolną. Celem konkursu było:

  • kształcenie umiejętności organizacji pracy i posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
  • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
  • możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.

Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 w jednej z wybranych technik: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka na jeden z niżej podanych tematów:

  1. Moja kosmiczna wyprawa.
  2. Podwodny świat.
  3. Mój bajkowy przyjaciel.

Jury w składzie: Anna Samek, Kazimierz Madej i Artur Grabowski wyłoniło pierwsze, drugie i trzecie miejsce, uwzględniając następujące kryteria: zgodność z tematem, ogólny wyraz artystyczny, umiejętność doboru różnych technik plastycznych, estetyka wykonanej pracy, wkład pracy własnej. Pierwsze miejsce zdobyła Angelika Kucharska - uczennica klasy III, drugie miejsce zajął Szymon Krawczyk - uczeń klasy III, trzecie miejsce zajęła Wiktoria Karcińska - uczennica klasy II. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękuję wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za zaangażowanie i profesjonalne podejście do tematu.